[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>སྲིད་དོན།>འགོ་ཁྲིད་བྱེད་སྒོ།>རྡོ་རྗེ།
  •   རྡོ་རྗེ། ཕོ། བོད་རིགས། 1952ལོའི་ཟླ་12པར་སྐྱེས། བོད་ལྗོངས་རྒྱ་ཚྭ་ནས་ཡིན་པ།   1996ལོའི་ཟླ་དང་པོར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས།   1972ལོའི་ཟླ་བ་བདུན་པར་ལས་ཀར་ཞུགས། སློབ་ཆེན་སྤྱིར་བཏང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།   ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པའི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།   1972.07—...