[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དྲང་ནུས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ།
རྒྱལ་དར་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ།

མཐའ་དར་དམངས་ཕྱུག་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ཚུན་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱལ་ཡོངས་་་